Monday, April 8, 2013

PHAANSI


Police Officer ek khooni se keheta hai
 
Aaj tumhara aakhri din hai. kal tumhe phaansi ho jayega. tumhara aakhri ichcha kya hai ?
 
Khooni keheta hai : mera pyre upar aur ser neeche karke phaansi dijiye

0 comments: